Nghiên cứu khoa học

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Nghiên cứu khoa học


Thông báo về sự điều chỉnh thời gian báo cáo NCKH cấp khoa

Các  bạn sinh viên báo cáo NCKH đợt này chú ý:

Do ban lãnh đạo khoa có cuộc họp đột xuất với ban giám hiệu nhà trường nên thời gian báo cáo NCKH có sự thay đổi như sau:

  • Buổi báo cáo sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Bảy 10/12/2011 thay vì bắt đầu lúc 1 giờ chiều như trong thông báo cũ
  • Địa điểm báo cáo không thay đổi (phòng E 303)
  • Các bạn sinh viên phải đến sớm 20 phút để chuẩn bị

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  579,190       1/212