Nghiên cứu khoa học

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Nghiên cứu khoa học


Thông báo v/v kiem tra tiến độ NCKH

Tất cả các bạn NCKH lại đợt này chú ý:

Trong ngày hôm nay và ngày mai (thứ Tư 4/4 và thứ Năm 5/4), tất cả các bạn phải gủi mail cho thầy Tùng file word bài nghiên cứu của các bạn để khoa kiểm tra tiến độ. Đợt này khoa không tổ chức để các bạn trình bày miệng nên khoa yêu cầu các bạn nộp file để khoa kiểm tra. Đề nghị các bạn thực hiện nghiêm túc. Sinh viên nào không nộp đúng thời hạn sẽ bị chỉ NCKH đợt này.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  655,974       1/450