Nghiên cứu khoa học

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Nghiên cứu khoa học


Danh sách giáo viên hướng dẫn NCKH sinh viên

Các bạn sinh viên làm NCKH khóa 07 chú ý:

Dưới đây là danh sách giáo viên hướng dẫn NCKH đợt này, các bạn nhanh chóng liên lạc với giáo viên hướng dẫn để có thể thực hiện đề tài nhanh hơn.

Các bạn đối chiếu tên đề tài của mình xem có đúng chưa. Nếu chưa đúng thì phải báo ngay cho thầy Tùng qua e-mail.

Nhấp vào đây để xem danh sách GVHD


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  579,894       1/192