Nghiên cứu khoa học

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Nghiên cứu khoa học


Thông báo về sự điều chỉnh ngày kiểm tra tiến độ NCKH sinh viên

Các bạn sinh viên tham gia NCKH đợt này chú ý:

Ngày kiểm tra tiến độ NCKH của sinh viên có sự thay đổi. Các bạn xem thông báo cụ thể bên dưới

Nhấp vào đây để xem thông báo cụ thể


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  579,186       1/212