Nghiên cứu khoa học

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Nghiên cứu khoa học


NỘI DUNG

  Thông báo về thời gian kiểm tra tiến độ NCKH

  Các bạn sinh viên khóa 07 làm NCKH lại đợt này chú ý:

  Đầu tháng 4 (ngày 06 hoặc 07 tháng 04): khoa sẽ tổ chức buổi báo cáo tiến độ NCKH của sinh viên. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau

  Cuối tháng 05 (trong khoảng thời gian từ 25 đến 28 tháng 05): các bạn phải nộp bài hoàn chỉnh lên khoa

  Đầu tháng 06 (từ ngày 03 đến ngày 06 tháng 06): các bạn sẽ báo cáo đề tài cấp khoa

  Chính vì vậy các bạn phải liên hệ với giáo viên hướng dẫn thường xuyên để có thể hoàn thành đề tài của mình


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    510,511       1/134