Nghiên cứu khoa học

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Nghiên cứu khoa học


NỘI DUNG

  Thông báo về việc nộp bài NCKH hoàn chỉnh

  Các bạn sinh viên nckh lại đợt này chú ý:

  Dưới đây là những điểm sinh viên cần lưu ý khi nộp bài NCKH hoàn chỉnh. Các bạn phải đọc kỹ để thực hiện đúng theo qui định

  Nhấp vào đây để xem thông báo cụ thể


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    528,842       1/468