Nghiên cứu khoa học

Khoa Ngôn Ngữ Anh  »  Nghiên cứu khoa học

Thông báo về việc nộp bài NCKH hoàn chỉnh

Các bạn sinh viên nckh lại đợt này chú ý:

Dưới đây là những điểm sinh viên cần lưu ý khi nộp bài NCKH hoàn chỉnh. Các bạn phải đọc kỹ để thực hiện đúng theo qui định

Nhấp vào đây để xem thông báo cụ thể