Nghiên cứu khoa học

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Nghiên cứu khoa học


NỘI DUNG

  Kết quả NCKH sinh viên cấp khoa lần 18

  Dưới đây lả kết quả NCKH sinh viên cấp khoa lần 18 (báo cáo ngày 06/06/năm 2012)

  Những sinh viên nào kết quả đạt cấp khoa phải nộp 1 quyển bìa mạ vàng lên khoa (hạn chót nộp: 26/06/2012)

  Nhấp vào đây để xem kết quả cụ thể


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    510,527       1/134