Nghiên cứu khoa học

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Nghiên cứu khoa học


Kết quả NCKH sinh viên cấp khoa lần 18

Dưới đây lả kết quả NCKH sinh viên cấp khoa lần 18 (báo cáo ngày 06/06/năm 2012)

Những sinh viên nào kết quả đạt cấp khoa phải nộp 1 quyển bìa mạ vàng lên khoa (hạn chót nộp: 26/06/2012)

Nhấp vào đây để xem kết quả cụ thể


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  663,847       1/315