Nghiên cứu khoa học

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Nghiên cứu khoa học


Thông báo về NCKH của sinh viên khóa 09 VB1

Các bạn sinh viên làm NCKH đợt này chú ý:

Dưới đây là danh sách những giáo viên sẽ hướng dẫn các bạn đợt này

  • Th.S Hoàng Thúy Nguyên (0903121388)
  • Th.S Lê Thị Bích Vy (0937131174)
  • Th.S Phạm Thị Nghĩa (0975040879)
  • Th.S Phạm Thanh Bình (0985925211)
  • Th.s Trần Đình Hân (0913628709)

Các bạn nhanh chóng liên lạc với một trong những giáo viên bên trên  mà các bạn mong muốn giáo viên đó hướng dẫn cho mình và thông báo kết quả cho thầy Tùng hạn chót vào ngày 02/05

Khoa Ngôn Ngữ Anh


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  603,505       1/779