Nghiên cứu khoa học

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Nghiên cứu khoa học


Thông báo về việc nộp outline NCKH (khóa 09 ngày)

Khoa Ngôn Ngữ Anh thông báo đến những bạn sinh viên tham gia NCKH đợt này như sau:

Vào cuối tháng năm (ngày 30/ 05/ 2013), các bạn phải nộp outline bài nghiên cứu củ mình lên khoa. Nội dung của outline bao gồm:

  • Tên đề tài
  • Tên sinh viên thực hiện
  • Tên giáo viên hướng dẫn
  • Câu hỏi nghiên cứu
  • Phương pháp nghiên cứu

Hình thức nộp: gửi mail cho thầy Tùng qua địa chỉ tranvothanhtung@yahoo.com

Lưu ý: nội dung outline phải có sự thống nhất giữa sinh viên và giáo viên hướng dẫn

                                                                                                    Khoa Ngôn Ngữ Anh


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  662,949       1/741