Nghiên cứu khoa học

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Nghiên cứu khoa học


Yêu cầu về việc trình bày đề tài NCKH của SV khóa 09

Những bạn sinh viên làm NCKH khóa 09 lưu ý:

Dưới đây là yêu cầu của khoa về thời gian và nội dung của việc trình bày đề tài NCKH (bảo vệ cấp khoa). Các bạn phải làm đúng theo những yêu cầu của khoa đề ra.

Nhấp vào đây để xem chi tiết


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  603,530       1/835