Nghiên cứu khoa học

Khoa Ngôn ngữ Anh  »  Nghiên cứu khoa học


Thông báo nộp báo cáo NCKH hoàn chỉnh

Các bạn sinh viên làm NCKH khóa 09 chú ý:

Dưới đây là thông báo của khoa Ngôn Ngữ Anh về việc nộp bài NCKH hoàn chỉnh và về việc trình bày báo cáo NCKH cấp khoa. Các bạn phải xem kỹ và thực hiện đúng theo thông  báo.

Nhấp vào đây để xem thông báo cụ thể


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  669,680       1/398