Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


NỘI DUNG

  Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện năm 2020 cấp tỉnh

  Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô.

  Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

  Công văn số 896 Đề xuất đề tài cấp tỉnh - Tải về.

  Công văn số 1320 Thời gian gửi phiếu đề xuất đề tài cấp tỉnh - Tải về.

  Công văn số 1279 Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp tỉnh (nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai) - Tải về.

  Công văn số 1346 Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp tỉnh (nhiệm vụ các giải pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai) - Tải về.

  Thời hạn gửi hồ sơ đề xuất đến hết ngày 31/8/2019.

  I. Lĩnh vực đề xuất bao gồm:

  1. Khoa học nông nghiệp.

  2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ.

  3. Khoa học xã hội - nhân văn.

  4. Y tế - giáo dục.

  5. Bảo vệ môi trường.

  6. Công nghệ thông tin và truyền thông.

  II. Hồ sơ tham dự

  Mẫu A1-ĐXĐT/TA: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho đề tài hoặc đề án). - Tải về

  Mẫu A2-ĐXDASXDN: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho dự án SXTN). - Tải về

  Mẫu A3-ĐXDAKHCN: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho dự án khoa học và công nghệ). - Tải về

  Trân trọng kính gửi./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    82,298       2/243