Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên

DS. Nguyễn Hiếu Minh

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Hiếu Minh                                   

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 18/09/1993                          

Nơi sinh: Đồng Tháp

Quê quán: Đồng Tháp                                                 

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Dược sĩ Đại Học                                        

Năm nhận học vị: 2016

Địa chỉ liên lạc: 123/39B đường 9, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Tp HCM.

Điện thoại: 0776873434                                        

E-mail: nguyenhieuminh1819@gmail.com

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

  1. Nghiên cứu cải tiến quy trình tổng hợp các dẫn chất 2-phenacyloxybenzaldehyd, Y học TP Hồ Chí Minh, tập 21 số 17, năm 2017, tr. 28 - 31

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì:

1. Thực hiện biên soạn giáo trình Thực hành Dược lý, Thực hành Dược lâm sàng, Thực hành Dược lâm sàng nâng cao đã được thẩm định và giảng dạy tại Khoa Dược. 2020. Theo QĐ số 616/QĐ-ĐHLH ngày 21/09/2020 của Trường Đại học Lạc Hồng.