Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên


ThS. Trần Khánh

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Khánh                                     

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 04/10/1991                           

Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

Quê quán: Thừa Thiên Huế

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         

Năm nhận học vị: 2019

 

Địa chỉ liên lạc: 9 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0973.143.925                                         

E-mail: khanhtran@lhu.edu.vn

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành: không

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì: không

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  166,170       1/448