Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên


ThS. Ngô Thị Mỹ Duyên

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Ngô Thị Mỹ Duyên

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 06/02/1993                           

Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

Quê quán: Hạ Lang, Quảng Phú, Quảng Điền,Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         

Năm nhận học vị: 2019

Địa chỉ liên lạc: Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0367379634                                         

E-mail: ngomyduyen7293@gmail.com

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Điều chế vật liệu nano silica cấu trúc mao quản bằng phương pháp Stöber cải tiến, 11/2019, Tạp chí Dược học, tr.76-80. ISSN: 523

2. Phân lập và thiết lập chất chuẩn liquiritin từ dược liệu cam thảo (radix glycyrrhizae), 9/2016, Tạp chí y học thành phố Hồ Chí Minh.

3. Phân lập và thiết lập chất chuẩn acid glycyrrhizic từ dược liệu cam thảo (radix glycyrrhizae), 9/2016, Tạp chí y học thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  171,239       1/743