Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên


ThS. Huỳnh Văn Thống

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Huỳnh Văn Thống                                     

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 27/03/1993                           

Nơi sinh: Quảng Ngãi

Quê quán: Quảng Ngãi                                                

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         

Năm nhận học vị: 2019

Địa chỉ liên lạc: Lô C, chung cư Hoá An, P. Hoá An, Biên Hoà, Đồng Nai.

Điện thoại: 034.96.86.248                                         

E-mail: thonghuynh@lhu.edu.vn

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của một số dẫn chất 4-clorobenzothiazol, Tạp chí Dược học, 2016, No 486, tr. 67-72.

2. Synthesis and Biological Activities of Some New 2-Acetamidobenzothiazole Derivative, 2nd International Conference of Pharmacy and Health Sciences (ICPHS) at Casuarina Hotel, Ipoh, Malaysia, 14-16th September 2018, International Journal of Pharmaceutical Sciences And Research, page 97.

 3. Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của một số dẫn chất 6-cloro-2-hydrazinylbenzothiazol, Tạp chí Dược học, 2019, No 519, tr. 36-41.

4. Study and establish of process of synthesis some 2-hydrazinylthiazolopyridine derivatives, BMC Proceedings, 2019, 13(7), page 23.

5. Synthesis and biological activities of some new 2-hydrazinylthiazolopyridin derivatives, The 6th ICPAPS – The 3rd ASEAN PharmNET 2019.

6. Synthesis and Antibacterial Activity of some New 4,7-diclorobenzothiazole Derivatives, The 6th ICPAPS – The 3rd ASEAN PharmNET 2019.

7. Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn chất chứa nhân thiazolopyridin, Tạp chí Khoa học Lạc Hồng, 2019, 9, tr. 20-23.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  145,585       1/1,206