Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên


ThS. Nguyễn Văn Hoàng

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Văn Hoàng                                     

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1990                           

Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

Quê quán: Thừa Thiên Huế                                                 

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         

Năm nhận học vị: 2015

Địa chỉ liên lạc: 1219 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0913.913.017                                         

E-mail: dhvanhoang@gmail.com

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì:

 

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  112,660       2/192