Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên

ThS. Nguyễn Xuân Chương

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Xuân Chương                                   

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1987                          

Nơi sinh: Hà Tĩnh

Quê quán: Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         

Năm nhận học vị: 2015

Địa chỉ liên lạc: Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Điện thoại: 0978.203.203                                        

E-mail: nguyenxuanchuong1010@gmail.com

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Van Du Cao, Phuong phong Nguyen, Cuu Khoa Nguyen, Xuan Chuong Nguyen, Cap Ha Dang, Nguyen Thi Kim Phuong, Ngoc Quyen Tran (2014), “Ultrafine copper nanoparticles exhibiting a powerful antifungal activity against Corticium salmonicolor and as a potential eco-fungicide for pink disease-contaminated rubber field”, Bull. Korean Chemical Societ, Vol 35. No 9, 2645 – 2648.

2. Van Du Cao, Phong Nguyen Thi Phuong, Xuan Chuong Nguyen (2013), “Investigation of size and shape of synthesized copper nanoparticles by polyol method”, Journal of Science and Technology 51 (1B), 119 -127.

3. Van Du Cao, Phong Nguyen Thi Phuong, Xuan Chuong Nguyen (2013), “Synthesis and characterization of copper nanoparticles in glycerol solvent using a microwave – assisted hydrazin hydrat method”, Journal of Science and Technology 51 (1B), 128 -137.

4. Van Du Cao, Xuan Chuong Nguyen, Phong Nguyen Thi Phuong, (2014), “Synthesis and characterization of colloidal copper nanoparticles in water solvent”, Journal of Science and Technology 52 (4D), 195 -204.

5. Cao Thi My Chau, Xuan Chuong Nguyen, Nguyen Dai Hai, (2014), “Synthesis of nanogel pH-sensitive based on chitosan-PEG for anticancer drug delivery”, Journal of Science of Lac Hong University Vol. 1, No. 1 (2014), pp. 12-19.