Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên


ThS. Nguyễn Duy Phương

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Duy Phương                           

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 30/10/1991                           

Nơi sinh: Tây Ninh

Quê quán: Thanh Hóa                                                

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                       

Năm nhận học vị: 2017

Địa chỉ liên lạc: Cơ sở 6, Đại học Lạc Hồng, Biên Hòa , Đồng Nai

Điện thoại: 0977975934                                      

E-mail: nguyenduyphuong1091@gmail.com

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Nghiên cứu tổng hợp palmitoyl pyrazinamid, 05/2018, Tạp chí y học Thành phố Hồ Chí Minh.

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  170,035       1/708