Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên


ThS. Nguyễn Việt Đức

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Việt Đức                         

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 25/02/1993       

Nơi sinh: Quảng Nam

Quê quán: Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                      

Năm nhận học vị: 2019

 

 

Địa chỉ liên lạc: 01, Đường số 9, Linh Tây, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0357.986.354                            

E-mail: vietducd11@gmail.com

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

  1. Nghiên cứu phân lập và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của carpain từ lá Đu đủ ,9/2019, Tạp chí Dược học, tr 75 - 78, Bộ Y tế xuất bản. ISSN: 0866 - 7861.
  2. Nghiên cứu phân lập carpain từ lá đu đủ Papaya Caricaceae, 3/2020. Tạp chí khoa học Lạc Hồng, tr 1-5, Trường Đại học Lạc Hồng ISSN: 2525 – 2186.
  3. Thiết lập chất đối chiếu nhóm alcaloid từ lá Đu đủ ,8/2020, Tạp chí Dược học, tr 19 - 21, Bộ Y tế xuất bản. ISSN: 0866 - 7861.
  4. Khảo sát điều kiện chiết alcaloid và flavonoid toàn phần từ lá Đu đủ, 8/2020, Tạp chí Dược học, tr 56 - 58, Bộ Y tế xuất bản. ISSN: 0866 – 7861.

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  166,145       1/453