Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên


ThS. Hoàng Viết Nhâm

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Hoàng Viết Nhâm                                                  

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 28/6/1992                           

Nơi sinh: Đắc Lắc

Quê quán: Nam Định                                                 

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                       

Năm nhận học vị: 2019

Địa chỉ liên lạc: Phường Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0963 847277

E-mail: nhamhoang@lhu.edu.vn

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1.  Nghiên cứu xây dựng mô hình sàng lọc ảo trên các chất ức chế ABCG2. 2/2020. Tạp chí Dược học

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì:


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  166,143       1/451