Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên


ThS. Lê Thị Khánh Linh

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lê Thị Khánh Linh                                     

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 08/06/1992                           

Nơi sinh: Đồng Nai

Quê quán: Hà Tĩnh                                                 

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         

Năm nhận học vị: 2018

Địa chỉ liên lạc: Cơ sở Dược, Đại Học Lạc Hồng.

Điện thoại: 0798177535                                         

E-mail: linhle@lhu.edu.vn

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  112,695       1/193