Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên


ThS. Trần Thạch Thảo

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Thạch Thảo                         

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 18/05/1990       

Nơi sinh: Đồng Nai

Quê quán: Đồng Nai                                    

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                      

Năm nhận học vị: 2017

Địa chỉ liên lạc: 42/4A, khu phố 6, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0834.538.382                                  

E-mail: tranthachthao185@gmail.com

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

  1. Nghiên cứu thành phần hóa học hướng tác dụng chống oxy hóa của lá Tràm gió (Folium Melaleucae), 3/2019, Tạp chí Dược học, tr 36 - 39, Bộ Y tế xuất bản. ISSN: 0866 - 7861.
  2. Soy Lecithin-Derived Liposomal Delivery Systems: Surface Midification and Current Applications, 9/2019, International Journal of Molecular Sciences, ISSN:1422-0067
  3. PartialSurfaceModification of Low Generation PolyamidoamineDendrimers: Gaining Insight into their Potential for Improved Carboplatin Delivery, 6/2019, ISSN:2218-273X

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì:

  1. Nghiên cứu thành phần hóa học hướng tác dụng chống oxy hóa của lá Tràm gió (Folium Melaleucae)

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  173,882       1/395