Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên


ThS. Hoàng Đức Thuận

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Hoàng Đức Thuận                                     

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 17/07/1989

Nơi sinh: Tây Ninh

Quê quán: Tây Ninh

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm nhận học vị: 2016

Địa chỉ liên lạc: ..81 Nguyên Hồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Điện thoại: 0977.752.500                                      

E-mail: hoangthuand08@gmail.com

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa và định lượng polyphenol trong lá Trầu không (Piper betle, Piperaceae). 9/2019. Tạp chí khoa học Lạc Hồng.

2. Nghiên cứu thành phần hóa học theo định hướng chống oxy hóa cây Kim Thất láng (Gynura nitida DC., Asteraceae). 10/2019. Tạp chí Y học TP. HCM.

3. Nghiên cứu thành phần hóa học dịch chiết ethyl acetat của thân rễ Ngải bún (Rhizoma Boesenbergiae panduratae). 6/2020. Tạp chí khoa học Lạc Hồng.

4. Tổng hơp xanh nano bạc từ dịch chiết Gừng gió, ứng dụng điều chế gel có hoạt tính kháng khuẩn. 9/2020. Tạp chí Y học TP. HCM.

5. Recent Progress and Advances of Multi-Stimuli-Responsive Dendrimers in Drug Delivery for Cancer Treatment. 11/2019. Pharmaceutics. Vol. 11, No. 11, November 2019. P.P.  591. ISSN: 1999-4923.

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì:

1. Nghiên cứu thành phần hóa học dịch chiết ethyl acetat theo định hướng chống oxy hóa của thân rễ Ngải bún (Rhizoma Boesenbergiae panduratae). Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng. 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  173,878       1/395