Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên


ThS. Lê Duy Tiến

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lê Duy Tiến                                     

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 08/03/1993                           

Nơi sinh: Đồng Tháp

Quê quán: Đồng Tháp                                                 

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         

Năm nhận học vị: 2019

Địa chỉ liên lạc: KP4, Phường Tân Hạnh, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0942.474334                                         

E-mail: leduytien8393@gmail.com

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

Tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của các dẫn chất phenylpyridinylthioure. 09/2018. Tạp chí Dược học.

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  112,655       1/190