Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên


ThS. Trần Khánh Duy

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Khánh Duy                                     

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 01/08/1992                           

Nơi sinh: Phú Yên

Quê quán: Phú Yên                                                

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                        

Năm nhận học vị: 2018

 

Địa chỉ liên lạc: Trung tâm nghiên cứu khoa học và ứng dụng - Trường đại học Lạc Hồng, Khu phố 4 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0939750108                                         

E-mail: duytk018@gmail.com; duytran@lhu.edu.vn

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Xác định chỉ số Kovats của các hydrocarbon trong mỡ cá ứng dụng định lượng omega-3, Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, 03/2017, tr. 157 - 165, ISSN: 1859-1779.

2. Xây dựng quy trình định lượng paeoniflorin trong Xích thược bằng phương pháp HPLC - PDA, Tạp chí Dược học, 05/2019, tr. 75 - 79, ISSN: 0866-7861.

3. Determination of amygdalin in “Xuefu Zhuyu” capsules by HPLC - PDA method for use in the drug quality control, Abstracts from the 4th Asian Conference in Pharmaceutical Sciences (Asia Pharm IV), BMC Proceedings 2019, 13(Suppl 7):9, pp. 23, https://doi.org/10.1186/s12919-019-0168-7.

 

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  166,149       1/451