Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên


ThS. Trần Thị Thu Hiền

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Thị Thu Hiền                                     

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 23/10/1990                           

Nơi sinh: Gia Lai

Quê quán: Hà Tĩnh                                                 

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         

Năm nhận học vị: 2016

Địa chỉ liên lạc: Huỳnh Văn Nghệ, P Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai.

Điện thoại: 0977.284.843                                         

E-mail: hientran2369@gmail.com

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Định lượng nicotinamid và xác định giới hạn tạp chất liên quan trong viên sủi vitamin PP 250 mg / OPC bằng các phương pháp sắc ký, 9/2019, Tạp chí khoa học Lạc Hồng, 7, tr 72-75. ISSN: 2525-2186.

2. Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng apigenin-7-glucosid trong cao điều chế từ Dương cam cúc, 1/2020, Tạp chí dược học, 525, tr 66-70. ISSN: 0866-7861.

3. Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng apigenin-7-glucosid trong gel và liposomes điều chế từ cao Dương cam cúc, 6/2020, Tạp chí dược học, 560, tr 33-37. ISSN: 0866-7861.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  166,167       1/449