Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên

DS. Nguyễn Thanh Tâm

 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thanh Tâm                              

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 13/11/1995                     

Nơi sinh: Lâm Đồng

Quê quán: Nam Định                                              

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:                                      

Năm nhận học vị:

Địa chỉ liên lạc: Tổ 43, khu phố 4C, phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0327.36.37.69                                         

E-mail: thanhtambl1311@gmail.com

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì:

1. Khảo sát tình hình sử dụng thuốc và thử nghiệm mô hình quản lý thuốc điều trị trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Khoa Dược - Đại học Lạc Hồng, 2018.

2. Thực hiện biên soạn giáo trình Thực hành Dược lý đã được thẩm định và giảng dạy tại Khoa Dược. 2020. Theo QĐ số 616/QĐ-ĐHLH ngày 21/09/2020 của Trường Đại học Lạc Hồng.