Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thảo                                    

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 07/04/1991                           

Nơi sinh: Đăk Lăk

Quê quán: Hưng Yên                                               

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         

Năm nhận học vị: 2017

Địa chỉ liên lạc: 77/2 Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0934040749

E-mail: thaontp74@gmail.com

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Nghiên cứu bào chế viên nén phân tán nhanh Methylprednisolon 4mg. 9/2019. Tạp chí Khoa học Lạc Hồng. ISSN: 2525-2186.

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì:

1. Nghiên cứu điều chế gel insitu chứa metronidazol 2% dùng trong nha chu. 2017-2018. Nghiên cứu khoa học tại trường ĐH Lạc Hồng

2. Nghiên cứu bào chế viên nén phân tán nhanh Methylprednisolon 4mg. 2018-2019. Giải nhì - nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.

3. Nghiên cứu xây dựng công thức viên nén chứa tiểu phân nano fenofibrat 145 mg. 2010-2011. Nghiên cứu khoa học tại trường ĐH Lạc Hồng.