Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên

ThS. Nguyễn Xuân Tú

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Xuân Tú                                     

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 01/05/1991                        

Nơi sinh: Gia Lai

Quê quán: Hải Dương                                                 

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                     

Năm nhận học vị: 2019

Địa chỉ liên lạc: Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0908.859.808                                       

E-mail: nguyenxuantud2010@gmail.com

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì:

1. Tổng hợp và thử hoạt tính sinh hoạc của các dẫn chất benzimidazol. 2019-2020. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.