Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên

DS. Võ Văn Lệnh

 

 

 

 

 

 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Võ Văn Lệnh                              

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 25/05/1994                      

Nơi sinh: Bình Định

Quê quán: Bình Định                                                

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Dược sĩ                                       

Năm nhận học vị: 2018

Địa chỉ liên lạc: 875 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0348355425                                         

E-mail: lenhvophar@gmail.com

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Chiết xuất, phân lập một số flavonoid từ cây Bìm ba răng (Merremia tridentata L., Convolvulaceae),  2019, Tạp chí dược học.

2. Xây dựng quy trình định lượng một số flavonoid trong cao chiết từ cây Bìm ba răng (Merremia tridentata L.) bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao, 2020, Tạp chí dược học.

3. Tối ưu hóa quy trình chiết xuất flavonoid từ cây Bìm ba răng (Merremia tridentata L., Convolvulaceae), 2020, Tạp Chí Khoa Học Đại Học Lạc Hồng.

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì:

1. Nghiên cứu bào chế nano bạc từ dịch chiết Bìm ba răng (Merremia tridentata L.) và khảo sát tác dụng kháng khuẩn của dịch chiết và nano bạc điều chế từ dịch chiết của cây Bìm ba răng. 2018-2019. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng. 

2. Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của các cao chiết từ dược liệu Bìm ba răng (Merremia tridentata L., Convolvulaceae) trên mô hình chuột gây tăng đường huyết bằng alloxan. 2019-2020. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.

3. Xây dựng công thức và quy trình bào chế bột pha hỗn dịch uống chứa đồng thời berberin và chất điện giải nhằm bổ sung lựa chọn điều trị tiêu chảy cho trẻ em. 2019-2020. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.

4. Nghiên cứu công thức và quy trình bào chế film tan trong miệng chứa cao lá Thường xuân (Hedera helix L.,) trị ho cho trẻ em. 2019-2020. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.