Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên

ThS. Đào Thị Thanh Thảo

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đào Thị Thanh Thảo                                     

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 25/08/1974                           

Nơi sinh: Pleiku

Quê quán: Bình Định                                                 

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         

Năm nhận học vị: 2006

Địa chỉ liên lạc: Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0903.742.846                                        

E-mail: thanhthao@lhu.edu.vn

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

Không

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì:

1. Nghiên cứu bào chế thuốc tiêm đông khô Carboplatin điều trị ung thư.