Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên


ThS. Nguyễn Lê Anh Tuấn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Lê Anh Tuấn                                     

Giới tính: Nam             

Nơi sinh: Quảng Nam

Quê quán: Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         

Năm nhận học vị: 2019

Địa chỉ liên lạc: Biên Hòa, Đồng Nai.        

E-mail: tuannguyen@lhu.edu.vn

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Nghiên cứu xây dựng mô hình QSAR nhị phân và Pharmacophore trên các chất ức chế cytochrom P450 CYP 2D6. Tháng 5/2019. Tạp chí Dược học.

2. Efflux pump inhibitors approach to combat multidrug resistant bacteria. Tháng 9/2018. The 1st International Conference on Microbiology and One Health.

3. Sàng lọc in silico các cấu trúc phân tử nhỏ ức chế hoạt tính interleukin-17A trong điều trị các bệnh tự miễn. Tháng 10/2020. Tạp chí Y Dược học.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  166,151       1/453