Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên


Ds. Phan Nhật Hoàng Linh

 

 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Phan Nhật Hoàng Linh                                     

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 1995                           

Nơi sinh: Lâm Đồng

Quê quán: Ninh Thuận                                                

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Dược sĩ đại học                                        

Năm nhận học vị: 2018

Địa chỉ liên lạc: 10 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0963.157.933                                         

E-mail: linhphan@lhu.edu.vn

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Xây dựng và đánh giá phần mềm giám sát kê đơn thuốc tại bệnh viện da liễu Thành phố Hồ Chí Minh. 3/2019. Tạp chí Y Học TP. Hồ Chí Minh. ISBN: 1859-1779.

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì:

1. Đề xuất yêu cầu kỹ thuật và đánh giá phần mềm phân tích thống kê áp dụng trong thử nghiệm thành thạo. 7/2020. Báo cáo nghiên cứu khoa học trường Đại học Lạc Hồng.

2. Đề xuất yêu cầu kỹ thuật và đánh giá phần mềm quản lý trang thiết bị trong bệnh viện. 7/2020. Báo cáo nghiên cứu khoa học trường Đại học Lạc Hồng.

 

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  166,150       1/448