Liên thôngCông nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Cơ điện tử)

* Hệ cao đẳng liên thông lên đại học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
General English 1 2
Kỹ thuật Đo lường - Cảm biến 2
Thực tập Kỹ thuật Đo lường - Cảm biến 2
Trang bị điện 3
Thực tập Trang bị điện 2
Công nghệ Khí nén - Thủy lực 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 14
Anh văn chuyên ngành 4
Thực tập Điện tử công suất 1
Kỹ thuật lập trình PLC 3
Thực tập Vi điều khiển 2
Thực tập Kỹ thuật lập trình PLC 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 12
CAD trong kỹ thuật 3
Cơ sở công nghệ chế tạo máy 3
Công nghệ CAD/CAM/CNC 4
Thực tập Công nghệ CAD/CAM/CNC 2
Thực tập máy công cụ 1
Tốt nghiệp 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 23
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 49

* Hệ trung cấp liên thông lên đại học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Giáo Dục Quốc Phòng - HP1, HP3
Giáo dục thể chất {Liên thông}
Triết học Mác - Lênin 3
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
General English 1 2
Kỹ thuật Đo lường - Cảm biến 2
Thực tập Kỹ thuật Đo lường - Cảm biến 2
Trang bị điện 3
Thực tập Trang bị điện 2
Công nghệ Khí nén - Thủy lực 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 21
Anh văn chuyên ngành 4
Thực tập Điện tử công suất 1
Kỹ thuật lập trình PLC 3
Thực tập Vi điều khiển 2
Thực tập Kỹ thuật lập trình PLC 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 12
Toán cao cấp A {CĐN Liên thông 2015} 3
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
CAD trong kỹ thuật 3
Cơ sở công nghệ chế tạo máy 3
Công nghệ CAD/CAM/CNC 4
Thực tập Công nghệ CAD/CAM/CNC 2
Thực tập máy công cụ 1
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 20
Đồ án công nghệ 2
Thực tập Kỹ thuật lập trình PLC nâng cao 1
Tốt nghiệp 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 13
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 66

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  34,561       1/453