Liên thôngNgôn ngữ Trung

* Văn bằng 2

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Kỹ năng giao tiếp sơ cấp - Tiếng Trung 3
Kỹ năng Viết sơ cấp 1 - Tiếng Trung 3
Kỹ năng Đọc hiểu sơ cấp - Tiếng Trung 3
Kỹ năng Nghe sơ cấp - Tiếng Trung 3
Hán tự 3
Chỉnh âm - Tiếng Trung 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 17
Kỹ năng giao tiếp trung cấp - Tiếng Trung 3
Kỹ năng Viết sơ cấp 2 - Tiếng Trung 3
Kỹ năng Đọc hiểu trung cấp - Tiếng Trung 3
Kỹ năng Nghe trung cấp 1 - Tiếng Trung 3
Kỹ năng biên phiên dịch 1 2
Ngữ pháp Hán ngữ sơ cấp 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 16
Hán ngữ văn phòng 3
Kỹ năng Viết trung cấp 1 - Tiếng Trung 3
Đọc báo Trung Quốc 2
Kỹ năng biên phiên dịch 2 2
Kỹ năng Nghe trung cấp 2- Tiếng Trung 3
Ngữ pháp Hán ngữ nâng cao 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 15
Đất nước học Trung Quốc 2
Kỹ năng Viết trung cấp 2 - Tiếng Trung 3
Khẩu ngữ Hoa văn thương mại 3
Kỹ năng biên phiên dịch 3 2
Kỹ năng Nghe nâng cao - Tiếng Trung 2
Nghiệp vụ sư phạm 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 14
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 62

* Hệ cao đẳng liên thông lên đại học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Kỹ năng giao tiếp trung cấp - Tiếng Trung 3
Kỹ năng Viết sơ cấp 2 - Tiếng Trung 3
Kỹ năng Đọc hiểu trung cấp - Tiếng Trung 3
Kỹ năng Nghe trung cấp 1 - Tiếng Trung 3
Kỹ năng biên phiên dịch 1 2
Ngữ pháp Hán ngữ sơ cấp 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 16
Hán ngữ văn phòng 3
Kỹ năng Viết trung cấp 1 - Tiếng Trung 3
Đọc báo Trung Quốc 2
Kỹ năng biên phiên dịch 2 2
Kỹ năng Nghe trung cấp 2- Tiếng Trung 3
Ngữ pháp Hán ngữ nâng cao 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 15
Đất nước học Trung Quốc 2
Kỹ năng Viết trung cấp 2 - Tiếng Trung 3
Khẩu ngữ Hoa văn thương mại 3
Kỹ năng biên phiên dịch 3 2
Kỹ năng Nghe nâng cao - Tiếng Trung 2
Nghiệp vụ sư phạm 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 14
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 45

* Hệ trung cấp liên thông lên đại học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Giáo dục quốc phòng
Triết học Mác - Lênin 3
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
Kỹ năng giao tiếp sơ cấp - Tiếng Trung 3
Kỹ năng Viết sơ cấp 1 - Tiếng Trung 3
Kỹ năng Đọc hiểu sơ cấp - Tiếng Trung 3
Kỹ năng Nghe sơ cấp - Tiếng Trung 3
Hán tự 3
Chỉnh âm - Tiếng Trung 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 24
Giáo dục thể chất {hệ Liên thông} 1
Kỹ năng giao tiếp trung cấp - Tiếng Trung 3
Kỹ năng Viết sơ cấp 2 - Tiếng Trung 3
Kỹ năng Đọc hiểu trung cấp - Tiếng Trung 3
Kỹ năng Nghe trung cấp 1 - Tiếng Trung 3
Kỹ năng biên phiên dịch 1 2
Ngữ pháp Hán ngữ sơ cấp 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 21
Hán ngữ văn phòng 3
Kỹ năng Viết trung cấp 1 - Tiếng Trung 3
Đọc báo Trung Quốc 2
Kỹ năng biên phiên dịch 2 2
Kỹ năng Nghe trung cấp 2- Tiếng Trung 3
Ngữ pháp Hán ngữ nâng cao 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 15
Đất nước học Trung Quốc 2
Kỹ năng Viết trung cấp 2 - Tiếng Trung 3
Khẩu ngữ Hoa văn thương mại 3
Kỹ năng biên phiên dịch 3 2
Kỹ năng Nghe nâng cao - Tiếng Trung 2
Nghiệp vụ sư phạm 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 14
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 74

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  34,564       1/450