Liên thôngCông nghệ kỹ thuật Ô tô

* Hệ cao đẳng liên thông lên đại học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
General English 1 2
Vi điều khiển ứng dụng 2
Nguyên lý - Chi tiết máy 4
Tính toán Động cơ đốt trong 3
Công nghệ Khí nén - Thủy lực 3
Lý thuyết Ô tô 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 17
Anh văn chuyên ngành công nghệ ô tô 2
Hệ thống điện – điện tử ô tô 4
Thiết kế ô tô 3
Thực tập hệ thống điều khiển động cơ 3
Thực tập lập trình điều khiển ô tô 2
Dao động và tiếng ồn ô tô 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng ô tô 2
Ứng dụng máy tính trong thiết kế mô phỏng động cơ
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 18
Hệ thống điều khiển tự động trên ô tô 3
Hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô 2
Công nghệ kỹ thuật Xe điện và xe lai 3
Quản lý dịch vụ ô tô 3
Thực tập Chẩn đoán trên ô tô 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Năng lượng mới trên ô tô 2
Ứng dụng máy tính trong thiết kế mô phỏng động cơ
Tốt nghiệp 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 25
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 60

* Hệ trung cấp liên thông lên đại học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Giáo Dục Quốc Phòng - HP1 (Lý Thuyết)
Giáo dục thể chất {Liên thông}
General English 1 2
Triết học Mác - Lênin 3
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
Nguyên lý - Chi tiết máy 4
Vi điều khiển ứng dụng 2
Lý thuyết Ô tô 3
Công nghệ Khí nén - Thủy lực 3
Tính toán Động cơ đốt trong 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 24
Lập trình Matlab 2
Hệ thống điện – điện tử ô tô 4
Thiết kế ô tô 3
Dao động và tiếng ồn ô tô 2
Anh văn chuyên ngành công nghệ ô tô 2
Thực tập lập trình điều khiển ô tô 2
Thực tập hệ thống điều khiển động cơ 3
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng ô tô 2
Ứng dụng máy tính trong thiết kế mô phỏng động cơ
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 20
Toán cao cấp A {CĐN Liên thông 2015} 3
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
Công nghệ kỹ thuật Xe điện và xe lai 3
Quản lý dịch vụ ô tô 3
Thực tập Chẩn đoán trên ô tô 2
Hệ thống điều khiển tự động trên ô tô 3
Hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô 2
Đồ án chuyên ngành công nghệ ô tô 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Công nghệ chẩn đoán và sửa chữa ô tô 2
Năng lượng mới trên ô tô
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 24
Thực tập hệ thống điều khiển và chuyển động ô tô 2
Thực tập hệ thống điện thân xe 3
Tốt nghiệp 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 15
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 83

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  34,560       1/447