Liên thôngDược sĩ Đại học

* Hệ trung cấp liên thông lên đại học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Giáo dục quốc phòng
Xác suất thống kê Y dược 2
Triết học Mác - Lênin 3
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
Hóa vô cơ 2
Thực hành Hóa vô cơ 1
Sinh học đại cương 1 {SHTB} 2
Vật lý đại cương 3
Hóa hữu cơ 1{ TC liên thông} 2
General English 1 2
Giáo dục thể chất
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 21
General English 2 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
Thí nghiệm Vật lý 1
Hóa hữu cơ 2{ TC liên thông} 2
Thực hành Hóa hữu cơ 1
Thực vật dược {Liên thông} 2
Thực hành Thực vật dược {Liên thông} 1
Giải phẫu 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 15
General English 3 3
Ký sinh trùng 2
Hóa lý dược 2
Thực hành Hóa lý dược 1
Vi sinh 2
Thực hành vi sinh 1
Sinh học đại cương 2 {SHPT} 2
Thực hành Sinh học đại cương 2 1
Sinh lý 2
Thực hành Sinh lý {TC Liên thông} 1
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 17
Sinh lý bệnh và miễn dịch 3
Pháp chế dược 2
Hóa phân tích 1 2
Thực hành Hóa phân tích 1 1
Hóa sinh 3
Thực hành Hóa sinh 1
Hóa dược 1 2
Dược liệu 1 2
Bào chế và sinh dược học 1 2
Độc chất học 2
Vaccin và sinh phẩm y tế 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 20
Bệnh học 3
Hóa dược 2 2
Thực hành Hóa dược 1
Dược liệu 2 2
Thực hành Dược liệu 1
Dược động học 2
Bào chế và sinh dược học 2 2
Thực hành Bào chế và sinh dược học 1
Dược lý 1 2
Quản lý cung ứng thuốc 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5 18
Hóa phân tích 2 2
Thực hành Hóa phân tích 2 1
Dược lý 2 2
Thực hành Dược lý 1
Dược lâm sàng 2
Thực hành dược lâm sàng 1
Kinh tế dược 2
Thực hành nhà thuốc {Liên thông} 1
Dược xã hội học 2
Đạo đức hành nghề dược 2
Dược học cổ truyền 2
Dược liệu và chất chống oxy hóa có nguồn gốc tự nhiên 2
Mỹ phẩm và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 2
Dân số học - Các chương trình y tế quốc gia 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 6 18
Kiểm nghiệm dược phẩm 2
Thực hành Kiểm nghiệm dược phẩm 1
Sản xuất và đảm bảo chất lượng thuốc 3
Phương pháp NCKH 2
Anh văn chuyên ngành 3
Công nghệ thông tin Dược 1
Dược trị liệu 1 2
Dược trị liệu 2 2
Hóa sinh lâm sàng {Liên thông từ K23LT Đ1} 2
Dược bệnh viện 2
Dược cộng đồng 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 7 22
Xét nghiệm lâm sàng {Liên thông} 2
Quản trị doanh nghiệp 2
Thực tập thực tế định hướng Chăm sóc Dược 4
Khóa luận tốt nghiệp 10
HP tự chọn 1 2
HP tự chọn 2 2
HP tự chọn 3 2
HP tự chọn 4 2
HP tự chọn 5 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 8 18
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 149

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  34,558       1/454