Liên thôngQuản trị kinh doanh

* Hệ liên thông Cao đẳng - Đại học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Thương mại điện tử 2
Văn hóa doanh nghiệp 3
Quản trị Marketing 2
Khởi sự kinh doanh 2
Quản trị chất lượng 2
Thuế 2
Quản trị hành chánh văn phòng 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 15
Quản trị dự án 2
Quản trị nguồn nhân lực 2
Quản trị sự kiện 2
Quản trị tài chính 2
Quản trị bán hàng 2
Quản trị sản xuất 2
Hành vi tổ chức 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 14
Quản trị rủi ro 2
Quản trị chiến lược 3
Kế toán quản trị 3
Quản trị sự thay đổi 2
Phân tích hoạt động kinh doanh 2
Quản trị chuỗi cung ứng 2
Nghệ thuật lãnh đạo 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 16
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 45

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  38,533       1/380