Liên thông

Tổng quan chương trình đào tạo Liên thông

Trường Đại học Lạc Hồng là một trường đại học đào tạo đa lĩnh vực, đa ngành nghề, đáp ứng cho mọi nhu cầu học tập và hoàn thiện bản thân, nâng cao trình độ của người học trong xã hội. Bên cạnh hệ chính quy tập trung dành cho học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông thì hệ trung cấp liên thông lên đại học của trường là một trong những loại hình đào tạo có khả năng giúp cho cánh cửa đại học được rộng mở, đáp ứng cho nhu cầu thực tế của người học trong xã hội.

Hệ trung cấp liên thông lên đại học là loại hình đào tạo dành cho sinh viên đã tốt nghiệp hệ trung cấp chính quy có nhu cầu học liên thông và nâng cao kiến thức tương ứng với chuyên ngành đào tạo của hệ trung cấp. Thời gian học là 2,5 năm, sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ nhận được danh hiệu cử nhân hoặc kỹ sư đại học.

Với thời gian đào tạo là 2,5 năm, Trường Đại học Lạc Hồng đã xây dựng được chương trình đào tạo một cách có hệ thống, có sự liên thông giữa các trình độ, phù hợp với sứ mạng, mục tiêu giáo dục và chức năng nhiệm vụ của nhà trường, đồng thời gắn với nhu cầu học tập của người học, nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động. Ngoài ra chương trình đào tạo còn mô tả rõ khối lượng kiến thức bắt buộc, tự chọn, cũng như thời gian hoàn thành chương trình. Tất cả các môn học của trường đều có “chương trình chi tiết” theo hướng tăng cường thực hành, thực tập với tỉ lệ 60% lý thuyết và 40% thực hành.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ hội tụ đủ năng lực chuyên môn, những kiến thức cần thiết, có vốn kiến thức lý thuyết hoàn chỉnh và khả năng thực hành tốt, có khả năng thích nghi với nền kinh tế thị trường đa dạng và luôn biến động, có thể hội nhập được vào nền công nghệ tiên tiến và quan trọng là sinh viên được trang bị một trình độ vững chắc để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn.


© 2019 Đại học Lạc Hồng
  27,526       352