Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Yên Hà

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Yên Hà                                     

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 04/11/1991                           

Nơi sinh: Đồng Nai

Quê quán: Hà Nội                                                 

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         

Năm nhận học vị: 2017

Địa chỉ liên lạc: 17 Lý Thường Kiệt, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0773079791                                         

E-mail: yenxia411@gmail.com

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Nghiên cứu điều chế thuốc phun tạo phim Ketoconazol 1%. 6/2019. Tạp chí khoa học Lạc Hồng.