Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên


Ds. Đỗ Thị Ngọc Anh

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đỗ Thị Ngọc Anh                                     

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 31/7/1995                           

Nơi sinh: Đồng Nai

Quê quán: Ninh Bình                                                 

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Dược sĩ đại học                                  

Năm nhận học vị: 2018

Địa chỉ liên lạc: Khoa Dược, Trường Đại học Lạc Hồng, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0902.981.625                                         

E-mail: NgocAnh95ds@gmail.com

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Current Status of Knowledge about and Attitudes Toward the Hepatitis B Virus at A Private University in Southern Vietnam: A Cross-sectional Self-reported Study, Asian Journal of Pharmaceutics • Jan-March 2018 (Special Issue) | S112

2. Khảo sát kiến thức về bệnh viêm gan siêu vi B và thái độ về việc chủng ngừa viêm gan siêu vi B của sinh viên khoa Dược trường Đại học Lạc Hồng. 4/2019. Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XII, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. P.92-93

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì:

1. Khảo sát chất lượng sống của sinh viên khoa dược – Trường Đại học Lạc Hồng. 2020. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Lạc Hồng.

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  182,238       1/619