Lý lịch khoa học

Khoa Tài chính Kế toán  »  Lý lịch khoa học

Trần Thị Phương Thảo

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:  TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO                             Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:  11/09/1987                                Nơi sinh:  Đồng Nai

Quê quán: Đồng nai                                                    Dân tộc:  Kinh

Học vị cao nhất:  Thạc sĩ                                              Năm nhận học vị:  2015

Địa chỉ liên lạc:  37/30 Đặng Đức Thuật, khu phố 3, Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại:  0902634636                                               E-mail:  thaotran@lhu.edu.vn

 

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Thực trạng áp dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam. 2019. Tạp  chí Kế toán – Kiểm toán, Trang 70.

2. Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị vào lĩnh vực quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh đồng nai thuộc sở tài nguyên và môi trường. 2020. Tạp  chí Kế toán – Kiểm toán, Trang 119.

3. Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền, phải thu khách hàng tại công ty TNHH Hoàng Long. 2020. Tạp  chí Kế toán – Kiểm toán, Trang 98.