Lý lịch khoa học

Khoa Tài chính Kế toán  »  Lý lịch khoa học

Hoàng Thị Quỳnh Anh

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Hoàng Thị Quỳnh Anh                        Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 11/02/1988                     Nơi sinh: Thanh Hóa

Quê quán: Hà Nội                                            Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                    Năm nhận học vị: 2015

Địa chỉ liên lạc: P. Tân Hiệp; TP Biên Hòa; Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0982.515.119                                   E-mail: quynhanhtckt789@gmail.com

 

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Tác Động Của Các Nhân Tố Vĩ Mô Đến Cấu Trúc Vốn Của Các Công Ty Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam. 2017. Tạp chí khoa học Lạc Hồng, Số đặc biệt (11/2017), trang 59 - 65.

2. Tác Động Công Bố Thông Tin Tự Nguyện, Yếu Tố Vĩ Mô Đến Tỷ Suất Sinh Lời Chứng Khoán: Trường hợp Việt Nam. 2017. Tạp chí khoa học Lạc Hồng, Số đặc biệt (11/2017), trang 72 - 77.

3. Phân tích tác động chiến tranh thương mại Mỹ - Trung lên thị trường chính khoán Việt Nam. 2019. Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán, số 10 tháng 10/2019, trang 50-54.