Lý lịch khoa học

Khoa Tài chính Kế toán  »  Lý lịch khoa học


Bùi Văn Thụy

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Bùi Văn Thụy                                           Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 15/03/1988                     Nơi sinh: Thanh Hóa

Quê quán: Thanh Hóa                                               Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                   Năm nhận học vị: 2015

Địa chỉ liên lạc: P. Trung Thắng, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0986.978.853                        E-mail: thuy@lhu.edu.vn

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 2016. Tạp chí khoa học Lạc Hồng Số 5 (2016), trang 98-103.

2. Factors affecting customers' satisfaction of Vietcombank in Đong Nai province. 2017. European journal of Business and Social Sciences, Vol. 5, No. 12, March 2017.

3. Tác Động Của Các Nhân Tố Vĩ Mô Đến Cấu Trúc Vốn Của Các Công Ty Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam. 2017. Tạp chí khoa học Lạc Hồng, Số đặc biệt (11/2017), trang 59 - 65).

4. Tác Động Công Bố Thông Tin Tự Nguyện, Yếu Tố Vĩ Mô Đến Tỷ Suất Sinh Lời Chứng Khoán: Trường hợp Việt Nam. 2017. Tạp chí khoa học Lạc Hồng, Số đặc biệt (11/2017), trang 72 - 77).

5. The Industry 4.0 Factor Affecting The Service Quality Of Commercial Banks In Dong Nai Province. 2017. European Journal of Accounting Auditing and Finance Research, Vol.5, No.9, October 2017, Pp.81-91.

6. Tác động của tăng trưởng đến suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 2019. Tạp chí khoa học Lạc Hồng 2019, số 6, trang 92-97.

7. Tác động của chính sách cắt giảm thuế trong Hiệp định thương mại tự do FTA đến kim ngạch xuất nhập khẩu theo ngành hàng: Trường hợp tỉnh Đồng Nai. 2019. Tạp chí khoa học Lạc Hồng 2019, số 6, trang 71-76.

8. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán TP Hồ Chí Minh. 2020. Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 15 tháng 05/2020, trang 126 - 129

9. Sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ Mobile Banking của các ngân hàng thương mại tại Đồng Nai. 2020. Tạp chí Công thương, số 8 tháng 4/2020, trang 300-304.

10. Các yếu tố tác động đến sự hài lòng công việc của nhân viên tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 2020.Tạp chí Công thương, số 12 tháng 5/2020, trang 304-309.

11. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân vê dịch vụ ngân hàng điện tử của các ngân hàng thương mại tại Đồng Nai. 2020. Tạp chí khoa học Lạc Hồng.

12. Phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Sacombank Chi nhánh Đồng Nai trong giai đoạn 2020 - 2025. 2020. Tạp chí khoa học Lạc Hồng.

13. Nhân tố ảnh hưởng tới mức độ hài lòng của nhân viên kế toán tại doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đồng Nai. 2021. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số tháng 4/2021 (211), trang 94-98.

14. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 2021. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số tháng 4/2021 (211), trang 107-110.

15. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Á Châu, Chi nhánh Đồng Nai. 2021. Tạp chí Công thương, mục: Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Số 06 - Tháng 3/2021, trang 325-331.

16. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ E-Banking tại Ngân hàng TMCP Á Châu, Chi nhánh Đồng Nai. 2021. Tạp chí Công thương, mục: Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Số 08 - Tháng 4/2021, trang 320-325.

17. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng của công nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 2021. Tạp chí Công thương, mục: Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Số 15 - Tháng 6/2021, trang 468-473.

18. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng trong giao dịch thương mại điện tử của khách hàng cá nhân tại Vietcombank - Chi nhánh Đông Đồng Nai. 2021. Tạp chí Công thương, mục: Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Số 21 - Tháng 9/2021, trang 247-253.

19. Phát triển dịch vụ Smartbanking tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đồng Nai trong giai đoạn 2021 - 2026. 2021. Tạp chí Công thương, mục: Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Số 24 - Tháng 10/2021, trang 307-313.

20. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đồng Nai. 2021. Tạp chí Công thương, mục: Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Số 25 - Tháng 11/2021, trang 360-366.

21. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai. 2021. Tạp chí Công thương, mục: Kế toán - Kiểm toán, Số 26 - Tháng 1/2021, trang 308-313.

22. Các yếu tố nhân khẩu học ảnh hưởng đến hành vi sử dụng thẻ tín dụng trong giao dịch thương mại điện tử. 2022.  Tạp chí Công thương, mục: Tài chính-Ngân hàng-Bảo hiểm, Số 14 - Tháng 6/2022, trang 334-339.

23. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mở tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 2022. Tạp chí Công thương, mục: Tài chính-Ngân hàng-Bảo hiểm, Số 14 - Tháng 6/2022, trang 334-339.

24. Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng Nai trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0. 2022. Hội thảo quốc gia - Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số - Lần thứ hai.

25. Analysis of factors affecting digital transformation at smaill and medium enterprises in Dong Nai province. 2022. International conference proceedings digital transormation in the contex of industry 4.0, 9/2022, 357-376.

26. Phát triển dịch vụ ngân hàng số tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, Chi nhánh Đồng Nai - Phòng giao dịch Tam Hiệp giai đoạn 2022 - 2030. 2022. Tạp chí Công thương, mục: Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Số 22 - Tháng 10/2022, trang 322-328.

27. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Biên Hòa trong giai đoạn 2022 - 2030. 2022. Tạp chí Công thương, mục: Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Số 22 - Tháng 10/2022, trang 329-335.

28. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại của công nhân trên địa bàn Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 2022. Tạp chí Công thương, mục: Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Số 23 - Tháng 10/2022, trang 324-329.

29. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng của hộ kinh doanh cá thể tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Đồng Nai. 2022. Tạp chí Công thương, mục: Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Số 23 - Tháng 10/2022, trang 342-347.

30. Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn 2022 - 2030. 2022. Tạp chí Công thương, mục: Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Số 23 - Tháng 10/2022, trang 354-360.

31. Các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 2023. Tạp chí Công thương, mục: Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Số 25 - Tháng 11/2022, trang 216-221.

32. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kỷ yếu: Hội thảo cấp Quốc gia - Đại học Nha Trang - Xu hướng nghiên cứu lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Kiểm toàn và Quản trị trong bối cảnh mới (2023). Xuất bản: NXB Tài chính (Hà Nội 2023); ISBN: 978-604-79-3785-1.

33. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay tiêu dùng của Khách hàng cá nhân trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay tại Ngân hàng TMCP Á Châu, Chi nhánh Đồng Nai. Tạp chí Công thương, mục: Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Số 18 - Tháng 08/2023, trang 212-217.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  45,899       1/387