Đại họcCông nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Giáo dục quốc phòng
Tin học đại cương {Word, Excel, PowerPoint, Internet}3
Toán A13
English 1 {CĐĐT 2020}2
Nhập môn ngành Điện-Điện tử2
Mạch điện3
Hình họa - Vẽ kỹ thuật 4
Thực tập Điện cơ bản1
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 18
Toán A2 4
Vật lý đại cương {CĐĐT 2020}2
English 2 {CĐĐT 2020}3
Kỹ thuật số3
Lập trình kỹ thuật3
Điện tử cơ bản3
Kỹ thuật Đo lường - Cảm biến3
Thực tập thiết kế mạch điện tử ứng dụng 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 23
Giáo dục thể chất 1
English 3 {CĐĐT 2020} 3
Công nghệ Khí nén - Thủy lực 3
CAD trong kỹ thuật điện 3
Thực tập Kỹ thuật Đo lường - Cảm biến 2
Điện tử công suất 3
Thiết kế mạch in 3
Máy điện 3
Kỹ thuật lập trình PLC 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 23
Giáo dục thể chất 2
Triết học Mác - Lênin 3
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
English 4 {CĐĐT 2020} 3
Thực tập Điện tử công suất 1
Vi điều khiển4
Thực tập điều khiển khí nén 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Thực tập Quấn dây máy điện 1
Tính toán sửa chữa máy điện
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 18
Giáo dục thể chất 3
Pháp luật đại cương 2
Anh văn chuyên ngành Điện-Điện tử2
Thực tập Vi điều khiển2
Thực tập Kỹ thuật lập trình PLC 2
Thực tập Trang bị điện2
Cung cấp điện và Đồ án cung cấp điện4
Trang bị điện3
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Đồ án Điện - Điện tử 2
IoT (Internet Of Things)
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5 19
Tư tưởng Hồ Chí Minh2
English 5 {CĐĐT 2020}3
Thực tập Cung cấp điện1
Thiết kế hệ thống điện4
Kỹ thuật điện lạnh 3
Lập trình xử lý ảnh 3
Thiết bị điện trong công nghiệp3
Học kỳ thực tập 1 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Robot công nghiệp 3
Vi điều khiển nâng cao
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 6 24
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam2
English 6 {CĐĐT 2020}3
Năng lượng tái tạo và quản lý năng lượng2
Bảo vệ Rơle và tự động hoá3
Đồ án công nghệ2
Hệ thống cơ điện M&E3
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Bảo trì công nghiệp 2
Thực tập Robot công nghiệp
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 7 17
Học kỳ thực tập 22
Tốt nghiệp10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 8 12
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 154

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  248,786       2/452