Đại họcTrí tuệ nhân tạo

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Giáo dục quốc phòng
Giáo dục thể chất 1
Toán cao cấp 1 {CNTT 2020} 4
English 1 {CNTT 2020} 3
Kỹ Thuật lập trình {Python} 2
Vật lý thực hành 3
Phần mềm mã nguồn mở AI 2
Nhập môn Trí tuệ nhân tạo 3
Nhập môn Phát triển dự án kỹ thuật 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 19
Giáo dục thể chất 2
Xác suất thống kê {CNTT từ khóa 2021} 2
English 2 {CNT 2020} 4
Tin học đại cương {Word, Excel, PowerPoint, Internet} 3
Điện tử cơ bản 2
Cơ sở dữ liệu {Khóa 2022} 3
Lập trình hướng đối tượng {Python} 2
Nguyên lý hệ điều hành {Linux} và Mạng máy tính 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 18
Giáo dục thể chất 3
Triết học Mác - Lênin 3
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
English 3 {CNTT 2020} 4
Toán rời rạc 3
Lý thuyết đồ thị 2
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật {Python} 2
Tín hiệu số cơ bản 2
Hệ quản trị CSDL {Khóa 2022} 3
Thu thập và tiền xử lý dữ liệu 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 25
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Pháp luật đại cương 2
English 4 {CNTT 2020} 4
Học máy - Machine Learning 2
Khai phá dữ liệu trong AI 3
Thiết kế UI/UX 2
Kiến tập 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
An toàn và bảo mật thông tin 3
Bảo mật trong IoT
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 20
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
English 5 {CNTT 2020} 4
Lập trình Java 2
Học sâu - mạng Neural và ứng dụng 3
Lập trình giao tiếp thiết bị {Khóa 2022} 2
Thị giác máy tính và ứng dụng 3
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Cơ sở dữ liệu lớn 3
Kinh doanh thông minh
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5 19
English 6 {CNTT 2020} 4
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng đa ngành 2
Điện toán đám mây 2
Lập trình ứng dụng di động 3
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Công nghệ học tăng cường ứng dụng vào Xe tự hành 3
Phân tích và trực quan hóa dữ liệu {Power BI}
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 6 17
English 7 {CNTT 2020} 4
Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm 3
Nhận dạng giọng nói và người máy 2
Điện toán đám mây ứng dụng trong AI, ML 2
Phát triển ứng dụng Trí tuệ nhân tạo 9
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Ứng dụng AI vào robot hình người 2
Ứng dụng AI vào tối ưu hóa các vấn đề kinh tế
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 7 22
Thực tập 2
Tốt nghiệp 8
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 8 10
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 150

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  248,774       1/454