Đại họcNgôn ngữ Trung Quốc

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Giáo dục thể chất 1
Triết học Mác - Lênin 3
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
Nói 1 – Tiếng Trung 3
Viết 1 – Tiếng Trung 3
Đọc 1 – Tiếng Trung 2
Nghe 1 - tiếng Trung 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 18
Giáo dục thể chất 2
Tin học đại cương 3
Nghe 2 – Tiếng Trung 3
Nói 2 – Tiếng Trung 3
Viết 2 – Tiếng Trung 3
Đọc 2 – Tiếng Trung 2
Hán tự 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 16
Giáo dục thể chất 3
Nghe 3 –Tiếng Trung 2
Nói 3 – Tiếng Trung 2
Viết 3 – Tiếng Trung 3
Đọc 3 – Tiếng Trung 3
Ngữ pháp Hán ngữ hiện đại 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Kỹ năng quản trị nhân sự 2
Nghệ thuật thuyết trình
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 14
Pháp luật đại cương 2
Nhân học - Văn hóa - Xã hội Trung Quốc 2
Kỹ năng biên - phiên dịch 1  3
Nghe 4 – Tiếng Trung 2
Nói 4 – Tiếng Trung 3
Viết 4 – Tiếng Trung 3
Đọc 4 – Tiếng Trung 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 18
Tiếng Việt 2
Kỹ năng biên - phiên dịch 2  2
Nghe 5 – Tiếng Trung 2
Nói 5 –Tiếng Trung 3
Viết 5 –Tiếng Trung 3
Đọc 5 – Tiếng Trung 3
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Nghiệp vụ vi tính văn phòng - tiếng Trung 2
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5 17
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Hán ngữ văn phòng 3
Nghe 6 – tiếng Trung 2
Nói 6 – Tiếng Trung 3
Viết 6 – Tiếng Trung 3
Đọc 6 – Tiếng Trung 3
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Nghiệp vụ sư phạm 2
Kỹ năng đàm phán - tiếng Trung
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 6 18
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
Nghe 7 – Tiếng Trung 2
Nói 7 – Tiếng Trung 3
Viết 7 – Tiếng Trung 3
Đọc 7 – Tiếng Trung 2
Nhập môn Đất nước học TQ - Kinh tế - Lịch sử TQ 3
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Nghiệp vụ xuất nhập khẩu 2
Kỹ năng biên phiên dịch thương mại
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 7 17
Tốt nghiệp 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 8 10
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 128

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  248,792       1/452