Đại họcDược sĩ Đại học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Giáo dục quốc phòng
Giáo dục thể chất 1
Tin học đại cương {Dược} 2
English 1 2
Thực hành dược khoa 1 1
Thực hành dược khoa 2 1
Thực hành dược khoa 3 1
Hóa vô cơ 2
Thực hành Hóa vô cơ 1
Vật lý đại cương 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 13
Giáo dục thể chất 2
English 2 2
Hóa hữu cơ 1 2
Sinh học đại cương 1 {SHTB} 2
Thí nghiệm Vật lý 1
Giải phẫu 2
Xác suất thống kê Y dược 2
Ký sinh trùng 2
Pháp luật đại cương {Dược} 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 15
Giáo dục thể chất 3
English 3 2
Hóa hữu cơ 2 3
Thực hành Hóa hữu cơ 1
Thực vật dược 3
Thực hành Thực vật dược 1
Sinh lý 2
Thực hành Sinh lý 1
Sinh học đại cương 2 {SHPT} 2
Thực hành Sinh học đại cương 2 1
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 16
Triết học Mác - Lênin 3
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
English 4 2
Hóa lý dược 2
Thực hành Hóa lý dược 1
Vi sinh 2
Thực hành Vi sinh 1
Sinh lý bệnh và miễn dịch 3
Dược liệu 1 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 20
English 5 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Hóa phân tích 1 2
Thực hành Hóa phân tích 1 1
Bệnh học 3
Hóa sinh 3
Thực hành Hóa sinh 1
Dược liệu 2 2
Thực hành Dược liệu 1
Hóa dược 1 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5 19
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
English 6 2
Hóa phân tích 2 2
Thực hành Hóa phân tích 2 1
Dược lý 1 2
Pháp chế dược 3
Bào chế và sinh dược học 1 2
Hóa dược 2 2
Thực hành Hóa dược 1
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Độc chất học 2
Vaccin và sinh phẩm y tế
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 6 19
English 7 2
Bào chế và sinh dược học 2 2
Thực hành Bào chế và sinh dược học 1
Dược lý 2 2
Thực hành Dược lý 1
Dược động học 2
Kiểm nghiệm dược phẩm 2
Thực hành Kiểm nghiệm dược phẩm 1
Quản lý cung ứng thuốc 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Dược học cổ truyền 2
Dược liệu và chất chống oxy hóa có nguồn gốc tự nhiên
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 7 17
Dược lâm sàng 2
Thực hành Dược lâm sàng 1
Thực hành nhà thuốc 3
Kinh tế dược 2
Sản xuất và đảm bảo chất lượng thuốc 3
Phương pháp NCKH 2
Môn Tự chọn (Chọn 2 trong 4 môn)
Dược xã hội học 2
Dân số học - Các chương trình y tế quốc gia
Mỹ phẩm và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 2
Vaccin và sinh phẩm y tế
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 8 17
Anh văn chuyên ngành SXPT thuốc 3
Bào chế chuyên ngành 2
Vi tính dược chuyên ngành SXPT thuốc 1
Đảm bảo chất lượng thuốc trong sản xuất 2
Thực hành Đảm bảo chất lượng thuốc trong sản xuất 1
Phân tích dụng cụ 3
Thực hành Phân tích dụng cụ 1
Phát triển - Sản xuất thuốc 3
Thực hành phát triển - Sản xuất thuốc 1
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Sinh dược học 2
Tối ưu hóa công thức và quy trình sản xuất
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 9 19
Thực tập thực tế Sản xuất - Phát triển thuốc 4
Khóa luận tốt nghiệp 10
Chuyên đề tốt nghiệp 4
HP 1 2
HP 2 2
HP 3 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 10 14
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 169

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  248,773       1/448