Đại họcMarketing

MÃ MH MÔN HỌC TÍN CHỈ
102014Giáo dục quốc phòng
102002Giáo dục thể chất 1 0
125060 Kinh tế học 2
102063 Triết học Mác - Lênin 3
102064 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
102065 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
100002 Marketing cơ bản 2
100003 Quản trị học 3
102090 Toán cao cấp C 2
102055 English 1 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 18
102003 Giáo dục thể chất 2 0
102038 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2
102006 Pháp luật đại cương 2
102014 Tin học đại cương {Word, Excel, PowerPoint, Internet} 3
102056 English 2 2
125502 Hành vi người tiêu dùng 3
125521 Content marketing 3
125501 Nghiên cứu marketing 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 18
102004 Giáo dục thể chất 3 0
125504 Marketing quốc tế 3
125507 Video marketing 3
125511 Marketing dịch vụ 3
125514 Digital marketing 3
125524 Phân tích dữ liệu Marketing 2
102057 English 3 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
125046 Hành vi tổ chức 2
125512 Giao tiếp kinh doanh
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 18
125525 Quản trị bán hàng 3
125509 Quản trị marketing 3
125508 Quản trị thương hiệu 3
125526 Marketing chiến lược 3
125011 Phân tích hoạt động kinh doanh 2
102033 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
102058 English 4 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
125065 Văn hóa doanh nghiệp 3
128068 Pháp luật về chủ thể kinh doanh
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 21
102066 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
125527 Thương mại điện tử 3
125515 Quản trị nguồn nhân lực 3
125528 Truyền thông marketing tích hợp (IMC) 3
125529 Thực hành quảng cáo 2
102059 English 5 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
127007 Kinh doanh quốc tế 2
125017 Quản trị chuỗi cung ứng
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5 17
125052 Khởi nghiệp và ứng dụng 2
125516 AVCN Marketing 3
125530 Thiết kế web TMĐT 3
125531 Quản trị sự kiện 3
125520 Quan hệ công chúng 2
102060 English 6 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
125532 Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng 3
125518 Quản trị quan hệ khách hàng
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 6 18
22222 Tốt nghiệp 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 7 10
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 120

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  248,798       1/448